תקנון האתר

תקנון אתר

כללי

                              1.            חללי עבודה משותפים,  בבעלות אליה וומן בע"מ (ח.פ. 515435063) הוא בעליו החוקיים של האתר  housewcw.com, השכרת חללי עבודה בכתובת החרושת 18 רמת השרון  ומכירת מוצרים פיזיים- באתר האינטרנט הנ"ל או פיזית במתחם העבודה ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (להלן:"החברה" ו/או "האתר" ו/או "בעל האתר" ו/או "בית העסק" ו/או "מתחם העבודה"), המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או בבית העסק. יצויין כי תנאי ההשכרה יחתמו בהסכם נפרד מול בעל המקום בין אם בפגישה ו/או בהסכמה על המסמכים שבאתר אשר מהווים חלק מהתקנון ומצורפים כנספחים. תקנון זה נועד להסדיר את היחסים של המבקרים באתר עם בעל האתר.

      2.            תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.

      3.            בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.

      4.            הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה במתקני החברה ו/או באתר ע"י המבקרים ו/או מתעניינים ו/או לקוחות (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

      5.            נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה ו/או הביקור באתר, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

      6.            על המבקר באתר להיות מעל גיל 16 ושאינו פסול דין. 

 

תנאי הרכישה והמוצרים

      7.            המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר הם חללי עבודה להשכרה, קורסים, סדנאות ותכנים מקצועיים וחברתיים ומוצרים פיזיים מתחלפים בחלל ה popup שנמצא במתחם חלל העבודה. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש בשירות או ברכישת מוצר כלשהו באתר בפרט את הסכם השכירות עם בעל המקום המצורף כנספח לתקנון זה.

      8.            בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים.

      9.            תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים ו/או השירותים יופיעו בדף המוצר המפרט אודות תנאי העסקה בין היתר המחיר והמפרט.

 10.            בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").

 11.            בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר ו/שירות כגון , מחיר,  סוג החלל ועוד הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר" ו/או "השירות")

 12.            בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. יכול ופרטי ההזמנה ישמשו לצורך פתיחת החשבון שלכם באתר.

 13.            במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.

 14.            המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה ואשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".

 15.            במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה, על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

 16.            לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

 

אספקת מוצר פיזי

 17.            לאחר התשלום בגין הפריט ובמידה ונבחרה האפשרות של משלוח ולא איסוף עצמי ו/או אחר יועבר הפריט למשלוח באמצעות דואר ישראל  ו/או ספקים שהאתר יעבוד מולם ויישלח לרוכש הפריט לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה ו/או במשרדי החברה- חלל העבודה במקום המיועד לכך בחנות ה pop up.

 18.            המשלוחים יהיו כפופים לספק החיצוני המבצע ומדיניותו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות צורות קבלת הפריט, הכל לשיקול הדעת הבלעדי של בעל האתר.

 19.             בעל האתר לא יישא באחריות לאי אספקת השירות בסיבות שנעוצות בגורם חיצוני כגון כשלים טכניים שלא בשליטת בעל האתר. ככל שבעל האתר יציע אפשרות זו יהיה ניתן לבצע איסוף ממשרדיו לפי ההוראות שיפורסמו באתר.

 20.            במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום באמצעותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.

 21.            על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.

 

אספקת שירות השכרת חלל העבודה

 22.            לרשות המשתמשים תינתן באתר האפשרות לבחור את אחת התוכניות המוצעות על ידי החברה כשירות- השכרת חלל עבודה בדמות של כיסא על בסיס מקום פנוי, שולחן פרטי, משרד פרטי, חדר ישיבות.

 23.            מרגע התשלום והסכמה על תנאי הסכם השכירות וטיב השירות תינתן גישה למתחם חלל העבודה הכל בהתאם להסכם השכירות.

 24.            נהלים להתנהגות הולמת בחללי העבודה יופצו באתר ובחלל העבודה. נהלים אלו הם חלק בלתי נפרד מהתקנון ו/או מהסכם השכירות. יחד עם זאת וללא כל תלות יתווספו תנאים נוספים בהסכם השכירות המצורף לתקנון זה שיש לעמוד בהם.

 25.            המחירים המופיעים באתר והמחירים למבקרים במשרדי החברה הם זהים. לא תינתן כל הנחה בגין התייצבות פיזית במשרדי החברה.

 

ביטול עיסקת רכישה בגין פריט פיזי שנרכש מהאתר

 26.            המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה באתר ו/או בתקנון זה.

 27.            ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר.

 28.            הזיכוי יתבצע רק כאשר המוצר יגיע חזרה פיזית לחברה וימצא שלם, סגור, באריזתו המקורית, ללא סימני פתיחה, תקין וראוי להחזרה עם אריזתו המקורית והתגים המקוריים. שימו לב כי לא יהיה ניתן להחזיר מוצרים שנפתחו והמוצרים צריכים להיות באריזתם המקורית מבלי שנפתחו וללא סימני פתיחה. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי שבו שולם המוצר, בלבד, ולא בשום כרטיס אחר, בניכוי דמי משלוח וטיפול כחוק. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבחור דרך זיכוי אחרת כאמור.

 29.            אפשרות זיכוי קיימת רק בתנאי שהמזמין הוא זה שרכש את המוצר, ושילם עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותו, וקיימת ברשותו קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליו במעמד הרכישה.

 30.            תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר נמסרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס' (ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן (ויתר החריגים שבדין). אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.

 31.            הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.

 32.            במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.

 33.            התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן, ככל שאין הסדרה אחרת הסותרת את הדין בתקנון זה.

 34.            במידה ויש לכם השגות על השירות יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק שיקול הדעת הבלעדי באם לזכות אתכם ולפי תנאיו והמדיניות. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות לשיפור השירות.

 35.            ככל שהעסקה התרחשה בבית העסק דיני הגנת הצרכן יחולו על תנאי ביטול העסקה לפי השינויים המחויבים.

 

ביטול עסקת השכרת חלל העבודה

 36.            בעת הצטרפות לשירות המשתמש בוחר את תקופת ההתקשרות עם החברה, ברצונו לעזוב את השירות יש צורך להודיע בכתב 30 יום טרם הסיום בפועל של ההתקשרות בהודעה בכתב. התשלום יהיה עד  היום האחרון של ההתקשרות.

 37.            תתבצע השבה יחסית של יתר הסכום בהתאם לתקופה שנותרה על פי הסכם השכירות שנחתם.

 

ביטול עסקה ע"י בעל האתר

                         38.            במצב בו אזל המלאי של המוצר ו/או מכל סיבה אחרת שלא ניתן למכור את המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי- תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה[Y1] . החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור.

 39.            במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.

 40.            כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.

 41.            הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.

 42.            באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העסקה.

 

אחריות מוצרים

 43.            האחריות על המוצרים יהיו ע"פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר ככל שישנו. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם למדיניות היבואן ו/או הספק ו/או היצרן של המוצר. לא יוחלף מוצר שנפתח ושאינו באריזתו המקורית. האחריות לא תחול במקרה של שימוש שלא לפי הוראות היצרן.

 44.            האחריות החלה אשר מצוינת בטופס האחריות ו/או בהזמנה ו/או באתר גוברת על תקנון זה.

 45.            ללא טופס אחריות  תחול אחריות כפי שמקובלת בשוק בהתאם למוצר הספציפי.

פתיחת חשבון משתמש

 46.            עם  ההצטרפות לשירות יתבקש המשתמש לפתוח חשבון אישי לשם ביצוע פעולות אישיות הקשורות עם מתן השירות כגון שיריון חדר ישיבות וכדומה.

 47.            חלק מהנתונים הנאספים הם: שם מלא, מגורים, רשתות חברתיות לצורך אימות, טלפון.

 48.            יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה במקום סודי ולא לאפשר לאחר להשתמש בגישה לחשבון.

 49.            בעל האתר עושה את המאמצים בכדי להצפין את הנתונים האישיים של משתמשיו.

 

שירות לקוחות

 50.            במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד טופס יצירת קשר שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

 51.            פעילות החברה לתמיכה ומענה ככל שיפורסם טלפון להזמנות ו/או תמיכה באתר א-ה, 9:00-17:00 , שישי 9:00 – 13:00

 

פרטי התקשרות של האתר

 52.            מייל: המפורסם באתר, טלפון: המפורסם באתר.

 53.            ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

 

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

 54.            החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למוסרם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

 55.            פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.

 56.            משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

 57.            Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 58.            החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS- תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (שירות של צד ג').

 

קניין רוחני ובעלות על האתר

 59.            כל הזכויות באתר לרבות תמונות,  השירותים עצמם לרבות הנתונים, צורתם, סידורם, הפורמט, היקפם, מאגרים, עיצוב האתר, עיצוב הפאנלים, קונספט, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 60.            באתר יהיה אזור אישי בו ירוכז מידע אודות המנויים אשר לא יהיה גישה למעט למנהל המערכת ולמשתמש הספציפי (אזור מגורים, שם , גיל, עיסוק וכיוצא בזה) ותינתן אפשרות להזמין מראש חדר ישיבות בתשלום, בתעריף שיוצג באתר.

 

תוכן האתר ופרסומות בו

 61.            באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. תינתן אפשרות להסיר את המשתמש מהרשימות.

 62.            המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.

 63.            המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

 

הגבלת אחריות

64.            האתר אינו אחראי על אופי השימוש של המוצרים, האחריות השימוש והשלכותיה היא של המשתמש בלבד.

 65.            חלק מהמנויים הם על בסיס מקום פנוי, לבעל המנוי לא תהיה אף טענה בעניין היעדר מקום לשבת במתחם. יש לחזור ולנסות שוב במועד מאוחר יותר.

 66.            החברה לא מתחייבת לספק גישה לאינטרנט באופן רציף במתחם או כל שירות אחר לרבות גישה למתחם. מעת לעת עלולים להיות עבודות תחזוקה של המתחם ויהיה צורך להשבית חלק מהשירותים. חלק מהשירותים תלויים צד שלישי ועל כן החברה לא תישא באחריות  בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מצדדים אחרים. הלקוח מבין את המשמעות ולא תהיה לו טענה בעניין הסתמכות ו/או כל טענה אחרת.

 67.            ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו על שלל מוצריו שנמכרים ומשולחים ללקוחות, נעזר בשירותי צד ג' לרבות ספקי מוצרים. יצוין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר. החנות במתחם היא popup  ולעיתים ספקים חיצוניים ימכרו בה ואין התחייבות של החברה לטיב המוצרים או לכל אחריות לגביהם ככל שמדובר בספק צד ג' שקיבל רשות למכור את מוצריו במתחם.

 68.            יתר על כן, בעל האתר לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע"י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג' ו/או שירות חיצוני. כל אחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג', דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.

 69.            מרגע הרכישה וקבלת המוצר האחריות הבלעדית היא על המשתמש עצמו, הן לשימוש והן להשלכות מהשימוש במוצר הכל בהתאם להוראות המידע שמצוי באינטרנט לשימוש סביר של המוצרים מסוג זה ו/או לפי הוראות היצרן. בעניין השימוש בחללי העבודה המושכרים יהיה על פי הסכם השכירות שנחתם. מכל מקום באין התייחסות יש לנהוג בזהירות הראויה במקום והמצופה מאדם סביר.

 70.            החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.

 71.            בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש בהזמנה אחת ובכלל.

 72.            המוצרים הם איכותיים, שימוש שלא לפי ההוראות ו/או בצורה לא מקצועית יכול להוביל לתוצאות לא רצויות. על כן לבעל האתר לא תהיה אחריות מאף סוג ברשלנות שטמונה ברוכש.

 73.            החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

                   73.1.            שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

                   73.2.            הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.

                   73.3.            הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.

                   73.4.            נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.

                   73.5.            נתונים לא מעודכנים בגדר הסביר, בחלוף הזמן יכול והנתונים לא יהיו רלוונטיים.

                   73.6.            שימוש מכל סוג לאחר הרכישה של המוצר.

 74.            הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע"י הלקוח לכל היותר.

 

תנאים נוספים

 75.            החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים (לרבות חללי עבודה) אזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה מוצדקת אחרת להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של החברה. כגון מתן אפשרות לשירות דומה באם ישנו בנמצא ו/או במלאי. לחברה מספר מוגבל של מקומות ישיבה ועל כן אינה מתחייבת כי קיימים בפועל מקומות. החברה תעשה את המאמצים הראויים לשקף באתר באם אזלו שירותים מסוימים במתחם אשר אינם בנמצא כרגע.

 76.            לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.

 77.            החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על עד 3 ימי עסקים ( ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג). בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.

 78.            לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים ו/או שירותים שאזלו מן המלאי ועוד.

 79.            תמונות באתר- מובהר כי התמונות באתר להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר המוצר במציאות.

 80.            יצוין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים לנסות ולשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. בעל האתר עושה את מירב המאמצים לשקף את המוצר AS IS בהתאם לתיאור היצרן ו/או המגבלות הקיימות בשטח בעניין חללי העבודה. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר ו/או שירות בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אלינו בפרטי הקשר לבדיקה נוספת.

 81.            ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים הנובע מצבעי המסך לעומת המציאות ו/או מגבלות צילום טבעיות.

 82.            המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

 83.            לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.

 84.            על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר ו/או בשירות הניתן. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.

 85.            הודעות במייל אינן מהוות ראייה חלוטה על ביצוע הפעולה

 86.            כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

 87.            במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.

house logo תאמו סיור
חייגו: 054-7780777
רוצים שנחזור אליכם?
השאירו פנייתכם כאן
house logo תאמו סיור
חייגו: 054-7780777
רוצים שנחזור אליכם?
השאירו פנייתכם כאן